ภาษาไทย ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ เข้าร่วมตอนนี้
ราคาล่าสุด ขึ้นหรือลง ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ปริมาณการซื้อขาย
0.01870000 -- 0.01870000 0.01870000 0
รายการซื้อขายปัจจุบัน บันทึกประวัติการซื้อขาย
ซื้อขาย ประเภท ราคาการซื้อขาย(BTC) ปริมาณการซื้อขาย จำนวนที่เหลือ สถานะ เวลาซื้อขาย ดำเนินการ
  วันนี้ 1สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน วันที่เริ่มต้น-
  ซื้อขาย ประเภท ราคาการซื้อขาย(BTC) ปริมาณการซื้อขาย จำนวนที่เหลือ ค่าธรรมเนียม เวลาซื้อขาย สถานะ
   ความลึก
   8 บิต
   5 บิต 6 บิต 7 บิต 8 บิต
   ราคาการซื้อขาย (BTC) LTC รวม
    BTC0.01870000
     อัตราซื้อขาย (BTC) LTC เวลาที่ทำรายการซื้อขาย
      จำกัดราคาการซื้อขาย
      ซื้อ LTC
      0.00000000
      ราคาซื้อ:
      ปริมาณการซื้อ:
      25% 50% 75% 100%
      0.00000000 BTC
      ขาย LTC
      0.00000000
      ราคาขาย:
      ปริมาณการขาย:
      25% 50% 75% 100%
      0.00000000 BTC